Roken bij ziekenhuizen

Roken bij ziekenhuizen

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

 • Roken een van de belangrijkste risicofactoren is voor hart en vaatziekten;
 • Meerokers dezelfde carcinogene en toxische stoffen inademen als rokers;
 • Bij meeroken het risico op hart- en vaatziekten stijgt;
 • Roken een risico is voor de volksgezondheid;
 • Er gerookt wordt rondom de in- en uitgangen en stoepen van ziekenhuizen;
 • Er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de rokershokken buiten het ziekenhuis;

Overwegende dat:

 • Rokershokken genoeg de ruimte bieden om te roken, zonder anderen te hinderen;
 • Bezoekers van een ziekenhuis het recht hebben om schone lucht in te ademen;
 • De Jonge Democraten de dreiging op de volksgezondheid zwaarder moet laten wegen dan het zelfbeschikkingsrecht van het individu om te roken;
 • Ziekenhuizen een voorbeeldfunctie hebben tegenover hun medewerkers, patiënten en de maatschappij;

Spreekt uit dat:

 • Er een verbod moet komen op roken op het terrein van ziekenhuizen, behalve op aangewezen plekken zoals rokershokken.