Roken bij ziekenhuizen

Roken bij ziekenhuizen

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

 • Roken een van de belangrijkste risicofactoren is voor hart en vaatziekten.
  Meerokers dezelfde carcinogene en toxische stoffen inademen als rokers.
  Bij meeroken het risico op hart- en vaatziekten stijgt (1).
  Roken een risico is voor de volksgezondheid.
  Er gerookt wordt rondom de in- en uitgangen en stoepen van ziekenhuizen.
  Er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de rokershokken buiten het ziekenhuis.

overwegende dat

 • Rokershokken genoeg de ruimte bieden om te roken, zonder anderen te hinderen.
  Bezoekers van een ziekenhuis het recht hebben om schone lucht in te ademen.
  De Jonge Democraten de dreiging op de volksgezondheid zwaarder moet laten wegen dan het zelfbeschikkingsrecht van het individu om te roken.
  Ziekenhuizen een voorbeeldfunctie hebben tegenover hun medewerkers, patiënten en de maatschappij.

spreekt uit dat

 • Er een verbod moet komen op roken op het terrein van ziekenhuizen, behalve op aangewezen plekken zoals rokershokken.

en gaat over tot de orde van de dag.