Inkomensafhankelijke heffingskortingen

Inkomensafhankelijke heffingskortingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

  • Kabinet Rutte III een intransparante belastingmaatregel heeft ingevoerd waardoor de wig fors vergroot is: inkomensafhankelijkheid van de heffingskortingen;
  • Het marginale loonbelastingtarief hiermee tot wel 9 procentpunt verhoogd is voor lage middeninkomens.

overwegende dat

  • Een wijde wig een verstorend effect heeft op de arbeidsmarkt en slecht is voor de concurrentiekracht van de economie;
  • Een marginaal belastingtarief van 49% voor middeninkomens te hoog is;
  • Werken moet lonen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van de inkomensafhankelijkheid van de heffingskortingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Doordat de heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn betalen werknemers vanaf ruim 33000 euro al 49% belasting over elke euro die ze extra verdienen (modaal is 37000 euro per jaar). Omdat dit niet
transparant is, denken veel mensen dat dit maar 41% is. De wig is het verschil tussen de loonkosten die een werkgever betaalt en het netto-loon dat een werknemer ontvangt.

Gerelateerde pagina's