Inkomensafhankelijke heffingskortingen

Inkomensafhankelijke heffingskortingen

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

  • Kabinet Rutte III een ontransparante belastingmaatregel heeft ingevoerd waardoor de wig fors vergroot is: inkomensafhankelijkheid van de heffingskortingen;
  • Het marginale loonbelastingtarief hiermee tot wel 9 procentpunt verhoogd is voor lage middeninkomens;

Overwegende dat:

  • Een wijde wig een verstorend effect heeft op de arbeidsmarkt en slecht is voor de concurrentiekracht van de economie;
  • Een marginaal belastingtarief van 49% voor middeninkomens te hoog is;
  • Werken moet lonen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegenstander zijn van de inkomensafhankelijkheid van de heffingskortingen.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's