Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ALV van de JD, bijeen op 4-5 februari 2023

constaterende dat:

  • met €379 miljard en daarmee ca. 31% van de de uitgaven van het meerjarig financieel kader van de EU (2021-2027) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) veruit de grootste structurele kostenpost van de EU is;
  • veehouderij verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de agriculturele uitstoot geproduceerd in Europa;
  • het GLB als doelstelling heeft om uitstoot te verminderen;

Overwegende dat:

  • het huidige GLB vrijwel niets doet om de uitstoot van de veehouderij te verminderen, maar het juist kunstmatig in staat houdt door gigantische subsidies;
  • de voedselzekerheid doelstelling van het GLB beter vervuld kan worden door te focussen op planten met veel proteïne en nieuwe technieken zoals kweekvlees en door schimmels geproduceerde zuivel;
  • de onethische behandeling van dieren in de bio industrie mede in stand wordt gehouden door de subsidies uit het GLB;

Spreekt uit dat:

  • de subsidies van het GLB aan veehouders zo snel mogelijk moeten verdwijnen, en dat het GLB zich meer moet richten om niet dierlijke methoden van eiwitproductie;

En gaat over tot de orde van de dag.