Kaderrichtlijn water

Kaderrichtlijn water

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

 • Er een Europese deadline ligt om te voldoen aan de Europese standaarden van grond- en
  oppervlaktewater;
 • Deze deadline in 2027 ligt;
 • Momenteel slechts 17% aan deze standaarden voldoet;
 • Minister Harbers heeft gezegd dat deze deadline waarschijnlijk niet gehaald zal worden;
 • De uitvoering van de plannen volgens ‘gebiedsprocessen’ zal gaan en niet via het Rijk.

Overwegende dat:

 • Er Europese sancties dreigen als 2027 niet gehaald wordt;
 • Er precies hetzelfde dreigt te gebeuren als met de stikstofcrisis;
 • Er een flinke opgave ligt om 2027 te kunnen halen.

Spreekt uit dat:

 • Het rijk meer regie moet nemen bij het behalen van de 2027 deadline, onder andere door een wettelijke ‘stok achter de deur’.