Sociaal minimum BES-eilanden

Sociaal minimum BES-eilanden

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018

Constaterende dat:

 • Armoede op de Nederlands-Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), een aanhoudend maatschappelijk probleem is;
 • Relatief hoge kosten voor levensonderhoud de aard van de armoede verergert;
 • Op 10 Oktober 2010 een staatkundige hervorming binnen het Koninkrijk der Nederlanden van kracht werd;
 • De BES-eilanden sindsdien openbare lichamen, ofwel bijzondere gemeenten, van Nederland zijn geworden;
 • Alle Nederlandse burgers recht hebben op sociale voorzieningen om inkomen en/of verzorging te garanderen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of overlijden;
 • De Nederlandse overheid burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk op basis van een juridische constructie weigert te voorzien van dezelfde sociale voorzieningen als het vasteland;

Overwegende dat:

 • Nederlandse burgers onnodig lijden door gebrek aan sociale voorzieningen;
 • Unicef een rapport publiceerde over extreme armoede onder kinderen op de BES-eilanden;
 • Nederlandse burgers behandeld worden als tweederangs burgers;
 • Deze oneerlijke behandeling een grove schending is van het gelijkheidsbeginsel;
 • De Nederlandse overheid op de hoogte is van deze situatie maar onvoldoende actie onderneemt;
 • De aanhoudende armoede op de BES-eilanden Nederland-onwaardig is;
 • De JD zich hard maakt voor gelijke rechten en sociale voorzieningen voor Nederlandse burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk;

Spreekt uit dat:

 • Een sociaal minimum vastgelegd moet worden voor de Nederlandse burgers op de BES-eilanden.