Sociaal minimum BES-eilanden

Sociaal minimum BES-eilanden

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 16-17 juni 2018,

constaterende dat

 • Armoede op de Nederlands-Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), een aanhoudend maatschappelijk probleem is;
 • Relatief hoge kosten voor levensonderhoud de aard van de armoede verergert;
 • Op 10 Oktober 2010 een staatkundige hervorming binnen het Koninkrijk der Nederlanden van kracht werd;
 • De BES-eilanden sindsdien openbare lichamen, ofwel bijzondere gemeenten, van Nederland zijn geworden;
 • Alle Nederlandse burgers recht hebben op sociale voorzieningen om inkomen en/of verzorging te garanderen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of overlijden;
 • De Nederlandse overheid burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk op basis van een juridische constructie weigert te voorzien van dezelfde sociale voorzieningen als het vasteland.

overwegende dat

 • Nederlandse burgers onnodig lijden door gebrek aan sociale voorzieningen;
 • Unicef een rapport publiceerde over extreme armoede onder kinderen op de BES-eilanden;
 • Nederlandse burgers behandeld worden als tweederangs burgers;
 • Deze oneerlijke behandeling een grove schending is van het gelijkheidsbeginsel;
 • De Nederlandse overheid op de hoogte is van deze situatie maar onvoldoende actie onderneemt;
 • De aanhoudende armoede op de BES-eilanden Nederland-onwaardig is;
 • De JD zich hard maakt voor gelijke rechten en sociale voorzieningen voor Nederlandse burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk.

spreekt uit dat

 • Een sociaal minimum vastgelegd moet worden voor de Nederlandse burgers op de BES-eilanden

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Momenteel wordt het differentiatieprincipe gebruikt om de burgers van de BES- eilanden hun recht op sociale voorzieningen vanuit het gelijkheidsbeginsel te ontnemen. Eilandbewoners krijgen minder kinderbijslag, minder WW-uitkering en minder AOW. Daarnaast hebben ze geen recht op Wajong, langdurige zorg, of elke vorm van toeslagen. Het differentiatieprincipe stelt dat “regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden” (Artikel 1 Lid 2 Statuut voor het Koninkrijk).