MBO’ers

MBO’ers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • MBO’ers vaak niet als gelijkwaardig worden gezien aan HBO en WO studenten;
  • MBO’ers bij wet “deelnemers” worden genoemd.

Overwegende dat:

  • Een meerderheid van de Nederlandse bevolking een MBO diploma heeft;
  • MBO’ers net zoals hoger onderwijs studenten studeren om beroepsuitoefenaars te worden.

Spreekt uit dat:

  • MBO’ers bij wet studenten moeten worden genoemd.