MBO’ers

MBO’ers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • MBO’ers vaak niet als gelijkwaardig worden gezien aan HBO en WO studenten;
  • MBO’ers bij wet “deelnemers” worden genoemd.

overwegende dat

  • Een meerderheid van de Nederlandse bevolking een MBO diploma heeft;
  • MBO’ers net zoals hoger onderwijs studenten studeren om beroepsuitoefenaars te worden.

spreekt uit dat

  • MBO’ers bij wet studenten moeten worden genoemd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

In de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) staan MBO’ers omschreven als deelnemers i.p.v. studenten. MBO’ers zitten niet meer op het voortgezet onderwijs.

Gerelateerde pagina's