Verbeteren leesvaardigheid

Verbeteren leesvaardigheid

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

 • De leesvaardigheid in Nederland aanzienlijk is afgenomen, waarbij een derde van de Nederlandse leerlingen onvoldoende geletterd is in leesvaardigheid;
 • De leesvaardigheid van Nederlandse vijftienjarigen voor het eerst onder het Oeso-gemiddelde is gezakt;
 • Ondanks talrijke overlegstructuren, groepen en strategieën zoals ‘klankbordgroepen’, ‘briefings’, ‘kennistafels’ en andere initiatieven er nog steeds geen concrete stappen zijn genomen om deze neerwaartse trend om te keren.

Overwegende dat:

 • Leesvaardigheid een belangrijk vaardigheid is om actief deel te kunnen nemen in de
  samenleving;
 • Mensen die slecht kunnen lezen kwetsbaarder zijn voor nepnieuws, desinformatie en complottheorieën, waardoor hun kritisch denkvermogen wordt beïnvloed;
 • Enkel het beschikbaar stellen van extra financiële middelen niet afdoende is om deze
  uitdaging aan te pakken.

Spreekt uit dat:

 • Het structureel verbeteren van de leesvaardigheid een absolute prioriteit moet worden voor de overheid en toekomstige regeringen.