Woontoeslag

Woontoeslag

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Huurtoeslag ondermaats wordt gebruikt door hen die het nodig hebben en misbruikt door hen die het niet nodig hebben;
  • Je meer huurtoeslag krijgt als je een duurder huis huurt;
  • Er een nijpend huizentekort is;

overwegende dat

  • Het toeslagensysteem het belastingstelsel onnodig gecompliceerd maakt;
  • Toeslagen marktverstorende werking hebben;

spreekt uit dat

  • De huurtoeslag vervangen dient te worden door een woontoeslag die enkel afhankelijk is van het huishoudinkomen, en niet van de huurkosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's