Woontoeslag

Woontoeslag

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • Huurtoeslag ondermaats wordt gebruikt door hen die het nodig hebben en misbruikt door hen die het niet nodig hebben;
  • Je meer huurtoeslag krijgt als je een duurder huis huurt;
  • Er een nijpend huizentekort is;

Overwegende dat:

  • Het toeslagensysteem het belastingstelsel onnodig gecompliceerd maakt;
  • Toeslagen marktverstorende werking hebben;

Spreekt uit dat:

  • De huurtoeslag vervangen dient te worden door een woontoeslag die enkel afhankelijk is van het huishoudinkomen, en niet van de huurkosten.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's