Klimaatbeleid Rutte III

Klimaatbeleid Rutte III

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Als Nederland ervoor wil zorgen dat de opwarming van de Aarde niet groter is dan 1,5 graden Celsius in 2100, we over drie jaar geen CO2 meer mogen uitstoten;
  • Dit quotum opgerekt kan worden door tot 2040 verminderd te blijven uitstoten en daarna CO2 uit de lucht te halen;
  • De regeringspartijen D66, ChristenUnie, CDA en VVD er in feite voor kiezen om de laatste variant uit te voeren.

overwegende dat

  • Hiermee veel maatregelen vooruitgeschoven worden tot na de regeringsperiode;
  • Het quotum voor uitstoot van CO2 mogelijkerwijs al binnen deze regeringsperiode gehaald kan worden, zonder garantie dat dat gecompenseerd wordt;
  • Er met het opwarmen van de Aarde tot 2 graden Celsius meer dan een kwart van het leven uit zal sterven, er 600 miljoen mensen moeten vluchten voor het klimaat en de Noordpool in de zomer ijsvrij zal zijn;
  • Het wel mogelijk en realistisch is om in Nederland in 2030 energieneutraal te zijn als de regering nu de juiste maatregelen neemt volgens klimaatwetenschappers en de stichting Urgenda, die succesvol een rechtszaak over het klimaat hebben gewonnen van de staat.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten niet tevreden zijn met het klimaatbeleid van de regering en teleurgesteld zijn in de coalitiepartijen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het is sterk onwenselijk om in een Europa te wonen waar honderden miljoenen mensen ineens moeten worden gehuisvest, omdat het onleefbaar is geworden in hun eigen gebied. Een verandering van het klimaat zorgt voor honger, armoede en oorlogen. Dat de regering niet de verantwoordelijkheid durft te nemen om nu voldoende maatregelen te nemen onder het motto “we halen de doelen van Parijs wel als de regeringen na ons een wonder realiseren” is onacceptabel. Als we dezelfde trend volgen als nu tot 2100 dan is de Aarde op dat moment maar liefst 4 graden opgewarmd, wat sterk onwenselijk is.