Zorg asielzoekers

Zorg asielzoekers

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Informatievoorziening richting asielzoekers en illegalen over medische zorg ontoereikend blijkt;
  • Informatievoorziening richting zorgverleners en zorgverzekeraars over medische zorg aan asielzoekers en illegalen ontoereikend blijkt;
  • Asielzoekers en illegalen uit angst voor hoge kosten niet actief de nodige zorg verzoeken.

overwegende dat

  • Zorgverleners door onwetendheid betreffende hun plichten geen zorg aan asielzoekers verlenen;
  • De overheid en het COA (Centraal Orgaan voor opvang van asielzoekers) in onvoldoende mate informatie verstrekken betreffende medische zorg aan asielzoekers en illegalen.

spreekt uit dat

  • De overheid de informatievoorziening richting de zorgverleners en zorgverzekeraars betreffende de zorg aan asielzoekers en illegalen dient te verbeteren;
  • Het COA, door middel van een Centraal Informatiepunt Zorg, de informatieverstrekking richting asielzoekers dient te bemiddelen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Asielzoekers worden gehinderd bij het ontvangen van zorg. Het is onduidelijk op welke vorm van zorg asielzoekers in Nederland recht hebben. Zij worden daar slecht over geïnformeerd met alle gevolgen van dien. Ook is bekend dat asielzoekers vaak geen medicijnen meekrijgen omdat zij niet verzekerd zijn. Dit met alle gevolgen van dien.