Zorg asielzoekers

Zorg asielzoekers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

Constaterende dat:

  • Informatievoorziening richting asielzoekers en illegalen over medische zorg ontoereikend blijkt;
  • Informatievoorziening richting zorgverleners en zorgverzekeraars over medische zorg aan asielzoekers en illegalen ontoereikend blijkt;
  • Asielzoekers en illegalen uit angst voor hoge kosten niet actief de nodige zorg verzoeken;

Overwegende dat:

  • Zorgverleners door onwetendheid betreffende hun plichten geen zorg aan asielzoekers verlenen;
  • De overheid en het COA (Centraal Orgaan voor opvang van asielzoekers) in onvoldoende mate informatie verstrekken betreffende medische zorg aan asielzoekers en illegalen;

Spreekt uit dat:

  • De overheid de informatievoorziening richting de zorgverleners en zorgverzekeraars betreffende de zorg aan asielzoekers en illegalen dient te verbeteren;
  • Het COA, door middel van een Centraal Informatiepunt Zorg, de informatieverstrekking richting asielzoekers dient te bemiddelen.