Pan-Europees Pensioenproduct

Pan-Europees Pensioenproduct

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Een voorstel tot het invoeren van een Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP) in behandeling in het Europees parlement is;
  • PEPP een vrijwillig aanvullend pensioen is;

overwegende dat

  • Het Nederlandse pensioenstelsel door het PEPP niet wordt geraakt, maar enkel versterkt;
  • Met name lidstaten met een groot omslagpensioenstelsel veel baat hebben bij meer kapitaaldekking met een oog op vergrijzing;
  • Een overdraagbaar pensioen tussen lidstaten zeer interessant is voor Nederlanders die in het buitenland werken;
  • Arbeidsmobiliteit tussen lidstaten door het PEPP wordt vergroot ter versterking van het opvangen van asymmetrische economische schokken in de EU;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een Pan-Europees Pensioenproduct.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

PEPP kan een cruciale rol spelen in de strijd tegen vergrijzing in Europa. Met name het pensioenstelsel van de Oost- en Zuid-Europese kan worden versterkt met meer kapitaaldekking. Het Nederlandse pensioenstelsel heeft deze aanvulling relatief minder nodig, maar wordt zeker wel verbeterd door PEPP. In Nederland kan een PEPP voor bijvoorbeeld zzp’ers en grensoverschrijdende werknemers zeer wenselijk zijn.

Gerelateerde pagina's