Pan-Europees Pensioenproduct

Pan-Europees Pensioenproduct

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Een voorstel tot het invoeren van een Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP) in behandeling in het Europees parlement is;
  • PEPP een vrijwillig aanvullend pensioen is;

Overwegende dat:

  • Het Nederlandse pensioenstelsel door het PEPP niet wordt geraakt, maar enkel versterkt;
  • Met name lidstaten met een groot omslagpensioenstelsel veel baat hebben bij meer kapitaaldekking met een oog op vergrijzing;
  • Een overdraagbaar pensioen tussen lidstaten zeer interessant is voor Nederlanders die in het buitenland werken;
  • Arbeidsmobiliteit tussen lidstaten door het PEPP wordt vergroot ter versterking van het opvangen van asymmetrische economische schokken in de EU;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een Pan-Europees Pensioenproduct.