NAVO-norm en ontwikkelingssamenwerking in wetgeving

NAVO-norm en ontwikkelingssamenwerking in wetgeving

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Er in NAVO verband is afgesproken is om minstens 2% van het BNI in Defensie te investeren en dat de Jonge Democraten er voorstander van zijn om aan die norm te voldoen;
  • De VN ernaar streven voor landen om minstens 0,7% van het BNI te investeren in
    ontwikkelingssamenwerking;
  • De JD voorstander is van het investeren van 1% van het BNI in ontwikkelingssamenwerking;

Overwegende dat:

  • In tijden van bezuiniging er snel wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en defensie ondanks dat er dan dan niet minder behoefte is aan beide;
  • Bezuinigingen in deze sectoren schade aanrichten die lang duren om weer te herstellen;
  • Nederland zichzelf zowel moet kunnen verdedigen als zich moet inzetten voor een betere wereld, voor haar eigen belang en dat van de mensheid;

Spreekt uit dat:

  • De Nederlandse staat zowel de NAVO-norm als een ontwikkelingssamenwerking investeringsminimum van 1% van het BNI in één wet duurzaam moet verankeren.