NAVO-norm en ontwikkelingssamenwerking in wetgeving

NAVO-norm en ontwikkelingssamenwerking in wetgeving

constaterende dat:

  • er in NAVO verband is afgesproken is om minstens 2% van het BNI in Defensie te investeren en dat de Jonge Democraten er voorstander van zijn om aan die norm te voldoen;
  • de VN ernaar streven voor landen om minstens 0,7% van het BNI te investeren in
    ontwikkelingssamenwerking;
  • de JD voorstander is van het investeren van 1% van het BNI in ontwikkelingssamenwerking;

Overwegende dat:

  • in tijden van bezuiniging er snel wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en defensie ondanks dat er dan dan niet minder behoefte is aan beide;
  • dat bezuinigingen in deze sectoren schade aanrichten die lang duren om weer te herstellen;
  • Nederland zichzelf zowel moet kunnen verdedigen als zich moet inzetten voor een betere wereld, voor haar eigen belang en dat van de mensheid;

Spreekt uit dat:

  • de Nederlandse staat zowel de NAVO-norm als een ontwikkelingssamenwerking investeringsminimum van 1% van het BNI in één wet duurzaam moet verankeren;

En gaat over tot de orde van de dag.