Echtscheiding

Echtscheiding

De ALV van de JD, bijeen te Leeuwarden op 30 en 31 januari 2016

Constaterende dat:

 • Een huwelijk nooit kan worden ontbonden zonder tussenkomst van de rechter, die
  moet oordelen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, ook wanneer echtelieden
  zelf tot een duurzame ontwrichting van het huwelijk concluderen en daarom wensen
  te scheiden;
 • Scheidende echtgenoten de gang naar de rechter vaak als belastend ervaren;
 • Het huwelijk en geregistreerd partnerschap steeds meer naar elkaar toe groeien;
 • Geregistreerd partners die niet gezamenlijk het gezag over minderjarige kinderen
  uitoefenen met tussenkomst van één of meer advocaten en/of notarissen maar
  zonder de gang naar de rechter hun geregistreerd partnerschap bij overeenkomst
  kunnen beëindigen;

Overwegende dat:

 • Het huwelijk bovenal een betrekking tussen echtgenoten is;
 • Een tussenkomst van de rechter uitsluitend bedoeld moet zijn als een ultieme vorm
  van conflictbeslechting;
 • De echtscheiding en de afwikkeling van de gevolgen daarvan zeer complex kan zijn
  en tussenkomst van één of meer advocaten of notarissen daarom gewenst is;

Spreekt uit dat:

 • Echtgenoten die niet gezamenlijk het gezag over minderjarige kinderen uitoefenen,
  in navolging van geregistreerd partners zonder rechterlijke tussenkomst hun
  huwelijk bij overeenkomst moeten kunnen beëindigen;
 • Dat de overeenkomst tot beëindigen van het huwelijk alleen kan worden aangegaan
  met tussenkomst van één of meer advocaten of notarissen.

Gerelateerde pagina's