Partneralimentatie

Partneralimentatie

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Ex-echtgenoten een onderhoudsplicht hebben, indien de ex-partner niet voldoende inkomsten heeft om van te leven.
    Indien de scheiding op of na 1 juli 1994 werd gesloten de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar is voor een huwelijk met kinderen of zonder kinderen én het huwelijk langer dan 5 jaar duurde.

overwegende dat

  • 12 jaar lang een ex-partner onderhouden een onnodig lange tijd is;
    De partneralimentatie enkel eerder kan stoppen als de ex-partner zelf weer voldoende inkomsten heeft om van te leven of met een ander trouwt/een geregistreerd partnerschap aangaat/gaat samenwonen of overlijdt. De betalende partner op geen enkel van deze mogelijkheden invloed kan uitoefenen.

spreekt uit dat

  • De duur van de partneralimentatie teruggebracht moet worden naar 5 jaar.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op dit moment bestaat er recht op partneralimentatie gedurende maximaal 12 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn gebleven; hiervoor geldt een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Gerelateerde pagina's