Zwarte Piet

Zwarte Piet

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • De huidige vorm van Zwarte Piet met volledig zwart geschminkt gezicht, gouden oorbellen, dikke rode lippen en kroeshaar in deze tijd voor een groeiende groep Nederlanders als discriminerend ervaren wordt;
  • Veel sinterklaasoptochten direct gesubsidieerd worden door overheidsinstanties.

overwegende dat

  • Het een natuurlijk proces is dat tradities mee veranderen met de tijdsgeest;
  • Het Sinterklaasfeest een feest zou moeten zijn voor iedere Nederlander, ongeacht huidskleur;
  • De volledige doelgroep van het Sinterklaasfeest, na een kleine aanpassing aan het uiterlijk van Piet, het feest zonder belemmering kan blijven vieren;
  • De Jonge Democraten inclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan;
  • De overheid bij elke subsidie die zij verschaft dient te overwegen of deze in lijn is met het beleid dat een overheid wil uitdragen;
  • De liberale waarden van de JD intact blijven doordat Zwarte Piet niet verboden wordt.

spreekt uit dat

  • Overheidsinstanties het sinterklaasfeest niet subsidiëren wanneer er sprake is van een Piet met stigmatiserende uiterlijke kenmerken die verwijzen naar een bevolkingsgroep zoals het volledig zwart geschminkte gezicht, gouden oorbellen, dikke rode lippen en kroeshaar

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dit is geen verbod op Zwarte Piet, wanneer private partijen Zwarte Piet in de huidige vorm willen toelaten is dat geen enkel probleem. Deze motie kaart echter alleen aan dat de huidige vorm niet meer door de overheid dient te worden gesubsidieerd. Tradities veranderen mee met de tijdsgeest, dat heet beschaving.

Gerelateerde pagina's