Asielzoekers in het onderwijs

Asielzoekers in het onderwijs

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Asielzoekers met een vmbo-diploma een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen aanvragen;
  • Asielzoekers in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo dit niet kunnen, omdat zij nog geen diploma hebben;

Overwegende dat:

  • Iemand in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo minimaal een even hoog denk- en werkniveau heeft als iemand met een vmbo-diploma;
  • Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd niet afhankelijk moet zijn van de naam van je opleiding;

Spreekt uit dat:

  • Asielzoekers in 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo of 6 vwo ook aanspraak moeten kunnen maken op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.