Vliegtaks

Vliegtaks

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Vliegverkeer de meest vervuilende vorm van gangbaar personenvervoer is;
  • Vliegreizen bijdragen aan klimaatverandering ten gevolge van wolkvorming en uitstoot van broeikasgassen;

Overwegende dat:

  • De vliegreisindustrie te weinig verantwoordelijkheid neemt voor de vervuilende nadelen van het vliegen;
  • De luchtvaart niet alleen gunstige belastingen kent, maar ook flink wordt gesubsidieerd;

Spreekt uit dat:

  • De Europese Unie personenvervoer in vliegtuigen actief ontmoedigt, bijvoorbeeld d.m.v. kerosinebelasting en BTW op vliegtickets;
  • Het merendeel van de reusachtige subsidies voor de luchtvaart ten goede moeten komen aan andere vormen van intra-Europees personenvervoer;
  • Personenvervoer in vliegtuigen met tachtig procent wordt verminderd t.o.v. 2017 in 2035 voor intra-continentale vluchten voor EU lidstaten.