Parkeernormen

Parkeernormen

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • De meeste Nederlandse gemeente een minimum parkeernorm heeft voor nieuwbouw;
  • De parkeernorm leidt tot meer ruimte gebruik voor auto’s;
  • De grondprijs in Nederland de grootste invloed heeft
    op de prijs van woningen.

Overwegende dat:

  • De auto al te veel ruimte inneemt in de openbare ruimte;
  • Parkeerplaatsen worden meestal niet allemaal gebruikt, behalve als iedereen meerdere auto’s heeft;
  • Landelijke gebieden met slechte OV- verbindingen meer auto’s nodig hebben om mobiel te zijn;
  • Het verwijderen van parkeerplaatsen bij (her)ontwikkelingen ruimte vrijmaakt voor meer woningen, groen, speelplaatsen of ruimte voor het OV.

Spreekt uit dat:

  • Dat parkeernormen wettelijk moeten worden omgedraaid naar een maximum voor stedelijke en landelijke gebieden.