Westelijke Sahara III

Westelijke Sahara III

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • De Westelijke Sahara sinds 1975 bezet wordt door Marokko;
  • Er sinds 1973 een beweging bestaat (Polisario Front) die strijdt voor de rechten en de onafhankelijkheid van de originele bevolking van het gebied, de Sahrawi;
  • De VN in 1991 een missie heeft ingesteld met als doel de organisatie van een referendum over de toekomst van de Westelijke Sahara, de zogenoemde MINURSO-missie, naar aanleiding van de unaniem aangenomen resolutie 690 van de VN Veiligheidsraad;
  • Het referendum nog altijd niet is georganiseerd omdat Marokko dwars ligt;

Overwegende dat:

  • Het recht van zelfbeschikking van volkeren onbetwistbaar is;
  • Veel Sahrawi nog altijd in vluchtelingenkampen wonen en worden gediscrimineerd;

Spreekt uit dat:

  • Het recht op zelfbeschikking gerespecteerd dient worden en er zo snel mogelijk een referendum over de toekomst van de Westelijke Sahara gehouden dient te worden;
  • Tot dat doeleinde behaald is de MINURSO-missie uitgebreid moet worden met als doel de mensenrechten te garanderen.

Gerelateerde pagina's