Beschikbaarheid PrEP

Beschikbaarheid PrEP

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • De HIV-preventiepil PrEP in Nederland in een pilot project beperkt beschikbaar is gesteld;
  • De Nederlandse PrEP pilot in 2023 geëvalueerd zal worden en in 2024 afloopt;
  • Het aantal HIV infecties in Nederland daalt;
  • Deze daling in 2021 deels toegeschreven wordt aan PrEP;
  • De vraag naar PrEP groter is dan de 8.500 beschikbare pilot-plekken bij de GGD;

Overwegende dat:

  • De JD al van mening is dat PrEP-pillen gratis verstrekt moeten worden;
  • PrEP een kostenbesparende interventie is;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van duurzame toegankelijkheid van PrEP zorg vanaf 2023;
  • De Jonge Democraten zich inzetten op het vrijmaken van financiële middelen om PrEP voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt te borgen.