Participatieverklaring

Participatieverklaring

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Nieuwe Nederlanders bij het inburgeringstraject een participatieverklaring moeten ondertekenen om de normen en waarden van Nederland te erkennen;
  • Het niet ondertekenen van deze verklaring leidt tot een boete;
  • Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en Artikel 6 van de Grondwet stellen dat er vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst is in Nederland.

overwegende dat

  • De Nederlandse overheid met deze verplichte verklaring de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst van nieuwe Nederlanders schaadt;
  • Nieuwe Nederlanders op hun beurt verplicht moeten erkennen dat ze deze vrijheden bij anderen respecteren;
  • De participatieverklaring wordt ondertekend door burgers die op moment van ondertekening nog niet de taal machtig zijn en dus vaak niet weten waar ze voor tekenen;
  • Autochtone Nederlanders een dergelijke verklaring niet hoeven te ondertekenen;
  • De participatieverklaring dus tegen de fundamentele waarden van Nederland indruist.

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten tegen een verplichte participatieverklaring voor nieuwe Nederlanders zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Nieuwe Nederlanders moeten een participatieverklaring ondertekenen. Hierin staat dat de nieuwe Nederlanders onze fundamentele normen en waarden zullen respecteren. Een keus om dit te tekenen is er niet, bij niet ondertekenen volgt een boete. Er wordt later niet getoetst of de nieuwe Nederlanders daadwerkelijk de normen en waarden erkennen en respecteren.
Hiermee is deze participatieverklaring een overbodig stuk symboolpolitiek, waarbij de effectiviteit ver te zoeken is. Daarom zou deze dus geschrapt moeten worden.

Gerelateerde pagina's