Participatieverklaring

Participatieverklaring

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Nieuwe Nederlanders bij het inburgeringstraject een participatieverklaring moeten ondertekenen om de normen en waarden van Nederland te erkennen;
  • Het niet ondertekenen van deze verklaring leidt tot een boete;
  • Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en Artikel 6 van de Grondwet stellen dat er vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst is in Nederland;

Overwegende dat:

  • De Nederlandse overheid met deze verplichte verklaring de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst van nieuwe Nederlanders schaadt;
  • Nieuwe Nederlanders op hun beurt verplicht moeten erkennen dat ze deze vrijheden bij anderen respecteren;
  • De participatieverklaring wordt ondertekend door burgers die op moment van ondertekening nog niet de taal machtig zijn en dus vaak niet weten waar ze voor tekenen;
  • Autochtone Nederlanders een dergelijke verklaring niet hoeven te ondertekenen;
  • De participatieverklaring dus tegen de fundamentele waarden van Nederland indruist;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten tegen een verplichte participatieverklaring voor nieuwe Nederlanders zijn.

Gerelateerde pagina's