Flitsbezorgers

Flitsbezorgers

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • Er geen duidelijke afspraken zijn onder welke branche flitsbezorgers vallen.
  • Flitsbezorg hubs geen winkels zijn waar je fysiek goederen kan kopen.
  • In verschillende steden een verschillende branche is toegewezen aan Flitsbezorgende bedrijven.
  • Flitsbezorgers zich profileren op efficiënte distributie;

Overwegende dat:

  • Het gebrek aan regelgeving leidt tot verwarring en willekeur.
  • De ‘darkstores’ onbedoeld leiden tot veel overlast in binnensteden.
  • Vele steden in hun bestemmingsplan wel ruimte hebben voor detailhandel maar niet voor de ‘darkstores’ van flitsbezorgers;

Spreekt uit dat:

  • Flitsbezorgers onder de wet- en regelgeving van branche Vervoer, Post en Opslag geplaatst worden.