Erkenning en onafhankelijkheid Tibet

Erkenning en onafhankelijkheid Tibet

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • Tibet en China een lange geschiedenis van conflict kennen
  • China Tibet in de jaren ’50 heeft ingelijfd
  • China wordt verdacht van grove mensenrechtenschendingen in Tibet, waaronder moord, marteling en onrechtvaardige gevangenisstraffen
  • Nederland Tibet niet erkent als staat

overwegende dat;

  • Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als kolonisatie
  • China zich inspant voor de sinificatie van Tibet en daarmee culturele genocide tracht te plegen
  • Het genocidale en autoritaire gedrag van China een halt toegeroepen moet worden

spreekt uit dat;

  • Nederland de claim van China op het Tibetaanse territorium niet moet erkennen.
  • Nederland zich internationaal moet inspannen voor onafhankelijkheid van Tibet

en gaat over tot de orde van de dag.