Erkenning en onafhankelijkheid Tibet

Erkenning en onafhankelijkheid Tibet

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

  • Tibet en China een lange geschiedenis van conflict kennen;
  • China Tibet in de jaren ’50 heeft ingelijfd;
  • China wordt verdacht van grove mensenrechtenschendingen in Tibet, waaronder moord, marteling en onrechtvaardige gevangenisstraffen;
  • Nederland Tibet niet erkent als staat;

Overwegende dat:

  • Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als kolonisatie;
  • China zich inspant voor de sinificatie van Tibet en daarmee culturele genocide tracht te plegen;
  • Het genocidale en autoritaire gedrag van China een halt toegeroepen moet worden;

Spreekt uit dat:

  • Nederland de claim van China op het Tibetaanse territorium niet moet erkennen;
  • Nederland zich internationaal moet inspannen voor onafhankelijkheid van Tibet.