Uniforme invulling seksuele voorlichting

Uniforme invulling seksuele voorlichting

De ALV van de JD, bijeen in Amsterdam op 27-28 januari 2024 

Constaterende dat:

  • Sinds 2006 zijn er kerndoelen vastgesteld voor seksuele voorlichting voor verschillende onderwijssoorten, die dienen als wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud;
  • In 2012 werd het in Nederland verplicht om in het onderwijs aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit, zonder echter een verplichte invulling te specificeren;
  • De invulling van seksuele voorlichting op scholen leidt tot ongelijkheid in basiskennis over seksualiteit, waar er op de ene school gesproken wordt over seks, gaat het op de andere school alleen over verliefd zijn.

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is dat elke jongere in Nederland de juiste basiskennis verwerft over seks, seksualiteit en seksuele diversiteit voor een gezonde ontwikkeling.
  • Het overlaten van de invulling van seksuele voorlichting aan de scholen kan leiden tot een minimale overdracht van noodzakelijke kennis.

Spreekt uit dat:

  • De invulling van seksuele voorlichting, op landelijk niveau uniform en verplicht moet worden vastgesteld, waarbij belangrijke thema’s en informatie op een gestandaardiseerde manier worden behandeld;
  • Er een door experts opgestelde richtlijn moet komen voor scholen betreffende de inhoud en de diepgang van seksuele voorlichting om gelijke kennis en begrip te waarborgen voor alle leerlingen, ongeacht de school waar zij onderwijs volgen.