Spreidingswet en tijdspad opvanglocaties

Spreidingswet en tijdspad opvanglocaties

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

 • In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd;
 • Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen beter over gemeenten in Nederland te verdelen en zo de realisatie van ongeveer 40.000 extra opvangplekken mogelijk moet maken;
 • De locaties die gemeenten voor vluchtelingenopvang opzetten volgens deze wet minimaal 5 jaar inzetbaar moeten zijn;

Overwegende dat:

 • De korte beschikbaarheid van opvanglocaties in het verleden voor een groot deel heeft bijgedragen aan de asielcrisis en de gevolgen daarvan in 2022;
 • De Jonge Democraten voorstander zijn van menswaardige en goede opvang voor iedereen die
  dat nodig heeft;
 • Een duurzaam netwerk aan opvanglocaties in Nederland essentieel is om in de toekomst
  voorbereid te zijn op hogere vluchtelingenstromen;
 • Het COA in een reactie op de spreidingswet heeft aangegeven dat zij voor veel locaties een beschikbaarheid van 25 tot 30 jaar zouden willen zien;

Spreekt uit dat:

 • In de spreidingswet moet worden opgenomen dat nieuwe opvanglocaties voor tenminste 25 jaar beschikbaar blijven.

Gerelateerde pagina's