Flitskredieten

Flitskredieten

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 februari 2021

constaterende dat

  • Verstrekkers van flitskrediet zich expliciet richten op kwetsbare mensen;
  • Het maximale rentepercentage op jaarbasis al tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%;
  • Verstrekkers van flitskrediet regelmatig de fout in gaan;

overwegende dat

  • Het verdienmodel van flitskrediet inherent is gebaseerd op de exploitatie van financieel kwetsbare mensen;
  • Het maximale rentepercentage nog steeds een woekerrente is;
  • Financieel kwetsbare mensen het concept van rente niet altijd goed begrijpen;
  • Niet alle markten die in een bepaalde behoefte voorzien wenselijk zijn;

spreekt uit dat

Het verstrekken van flitskrediet voor consumenten verboden moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's