Experimenteren lekenrechtspraak

Experimenteren lekenrechtspraak

ALV der Jonge Democraten, bijeen te Tilburg op 7 en 8 februari 2015

constaterende dat

  • Bijna alle democratische landen enige vorm van lekenrechtspraak kennen;
  • In Nederland het jurystelsel in 1830 is afgeschaft en nooit opnieuw is ingevoerd;
  • Uit onderzoeken in Scandinavië en Duitsland blijkt dat de waardering van lekenrechtspraak hoog is en dat het bovendien niet tot meer juridische dwalingen leidt.

overwegende dat

  • Lekenrechtspraak positief kan bijdragen aan de acceptatie van rechterlijke uitspraken bij burgers;
  • Lekenrechters een andere blik op zaken hebben dan professionele rechters en daarmee tunnelvisie kunnen helpen voorkomen;
  • Professionele rechters hiermee gedwongen worden uitspraken uit te leggen in begrijpelijke taal;
  • De controle op de rechtspraak en het vertrouwen van burgers in de rechtspraak hiermee vergroot kunnen worden.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een experiment waarbij leken tot de rechterlijke macht worden toegelaten, waardoor er gemengde kamers ontstaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's