Koerden

Koerden

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019

Constaterende dat:

  • De Verenigde Staten haar troepen uit Syrië terug zal trekken, en haar Koerdische bondgenoten geen bescherming meer zal bieden;
  • Turkije dit machtsvacuüm zal opvullen en duidelijk heeft gemaakt dat zij de veiligheid van de Koerdische bevolking in Syrië niet zal waarborgen;

Overwegende dat:

  • Turkije zich al eerder schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tegen de Koerdische bevolking in zowel Syrië als haar eigen grondgebied;
  • De koerden in Rojava een belangrijke bondgenoten zijn geweest in onze strijd met ‘de Islamitische staat in Irak en de levant’;
  • Nederland meerdere verdragen heeft ondertekend die de rechten en veiligheid van etnische minderheden garanderen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van Nederlandse bescherming van de Koerden in Rojava in samenwerking met de Raad van Europa, Europese Unie en de Verenigde Naties;
  • De Jonge Democraten tevens voorstander zijn van Europese sancties in het geval Turkije de mensenrechten van de Syrische koerden schendt.

Gerelateerde pagina's