Koerden

Koerden

De ALV van de JD, bijeen te Eindhoven op 2-3 februari 2019,

constaterende dat

  • De Verenigde Staten haar troepen uit Syrië terug zal trekken, en haar Koerdische bondgenoten geen bescherming meer zal bieden;
  • Turkije dit machtsvacuüm zal opvullen en duidelijk heeft gemaakt dat zij de veiligheid van de Koerdische bevolking in Syrië niet zal waarborgen.

overwegende dat

  • Turkije zich al eerder schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden tegen de Koerdische bevolking in zowel Syrië als haar eigen grondgebied;
  • De koerden in Rojava een belangrijke bondgenoten zijn geweest in onze strijd met ‘de Islamitische staat in Irak en de levant’;
  • Nederland meerdere verdragen heeft ondertekend die de rechten en veiligheid van etnische minderheden garanderen.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van Nederlandse bescherming van de Koerden in Rojava in samenwerking met de Raad van Europa, Europese Unie en de Verenigde Naties;
  • De Jonge Democraten tevens voorstander zijn van Europese sancties in het geval Turkije de mensenrechten van de Syrische koerden schendt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Koerden in Syrië zijn de grootste etnische minderheid. Er leven 2 miljoen Koerden in Syrië, dat is 10% van de bevolking. Een groot deel van hen leven in de in de facto autonome regio Rojava, aan de zuidelijke grens met Turkije. In de periode 2016 – 2018 heeft Rojava nauw samengewerkt met de Verenigde Staten en andere westelijke machten in de strijd tegen Islamitische Staat. Turkije ziet hen als een onderdeel van de PKK, een Koerdische terroristische beweging verantwoordelijk voor vele aanslagen, en ziet ‘Rojava’ daarom als militaire bedreiging.

Gerelateerde pagina's