Studentenreisproduct

Studentenreisproduct

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Studenten en scholieren die tijdens studieperiode recht hebben op studentenreisproduct een boete krijgen als ze zich niet bij tijds afmeldden voor het studentenreisproduct;

Overwegende dat:

  • Als het systeem voor het studentenreisproduct kan zien wanneer je recht afloopt, dit systeem ook moet kunnen uitschrijven;
  • Mensen die bijv. op vakantie gaan of op een andere manier niet in staat zijn af te melden onnodig hoge lasten krijgen;

Spreekt uit dat:

  • De JD vindt dat men automatisch moet worden uitgeschreven uit het studentenreisproduct systeem om beboeting te voorkomen.