Studentenreisproduct

Studentenreisproduct

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Studenten en scholieren die tijdens studieperiode recht hebben op studentenreisproduct een boete krijgen als ze zich niet bij tijds afmeldden voor het studentenreisproduct.

overwegende dat

  • Als het systeem voor het studentenreisproduct kan zien wanneer je recht afloopt, dit systeem ook moet kunnen uitschrijven.
  • Mensen die bijv. op vakantie gaan of op een andere manier niet in staat zijn af te melden onnodig hoge lasten krijgen.

spreekt uit dat

  • De JD vindt dat men automatisch moet worden uitgeschreven uit het studentenreisproduct systeem om beboeting te voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.