Gasboringen Noordzee

Gasboringen Noordzee

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

  • Rusland Oekraïne is binnengevallen;
  • De Russische economie sterk leunt op inkomsten van gas- en kolenexport;
  • Rusland de gasexport naar enkele Oost-Europese landen al gestaakt heeft;
  • Met name de gasbehoefte van de Europese Unie moeilijk volledig opgevuld kan worden met import uit andere landen;

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is om de afhankelijkheid van Russisch gas snel af te bouwen;
  • Nederland onderdeel is van een sterk geïntegreerde Europese energiemarkt;
  • Nederland daarom rekening moet houden met de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen;
  • Er gasvelden liggen onder de Noordzee welke nog aangeboord kunnen worden;
  • De Noordzee een minder kwetsbaar ecosysteem is dan het Waddengebied;

Spreekt uit dat:

  • Het wenselijk is om gasboringen in de Noordzee te starten.