Gasboringen Noordzee

Gasboringen Noordzee

De ALV van de JD, bijeen online op 11-12 juni 2022

constaterende dat;

  • Rusland Oekraïne is binnengevallen
  • De Russische economie sterk leunt op inkomsten van gas- en kolenexport
  • Rusland de gasexport naar enkele Oost-Europese landen al gestaakt heeft
  • Met name de gasbehoefte van de Europese Unie moeilijk volledig opgevuld kan worden met import uit andere landen

overwegende dat;

  • Het wenselijk is om de afhankelijkheid van Russisch gas snel af te bouwen
  • Nederland onderdeel is van een sterk geïntegreerde Europese energiemarkt
  • Nederland daarom rekening moet houden met de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen
  • Er gasvelden liggen onder de Noordzee welke nog aangeboord kunnen worden
  • De Noordzee een minder kwetsbaar ecosysteem is dan het Waddengebied

spreekt uit dat;

  • Het wenselijk is om gasboringen in de Noordzee te starten

en gaat over tot de orde van de dag