Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag

De ALV van de JD, bijeen te Den Haag op 13 en 14 juni 2015,

constaterende dat

  • Bevrijdingsdag een erkende nationale feestdag is, maar, behalve in lustrumjaren, geen officiële vrije dag is;

overwegende dat

  • Nederland negen officiële vrije feestdagen kent en twee erkende nationale feestdagen;
  • zeven van deze feestdagen religieus van aard zijn;
  • een groot deel van de Nederlanders geen speciale band heeft met een deel van deze feestdagen;
  • vrijheid voor alle Nederlanders reden is voor een feestje;

spreekt uit dat

  • Bevrijdingsdag een officiële vrije feestdag moet worden;
  • de toegevoegde waarde van alle officiële vrije feestdagen continu geëvalueerd moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's