Rechtsbijstand asielzoekers

Rechtsbijstand asielzoekers

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • De regering (Kabinet Rutte II) flink heeft bezuinigd op de vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen aan asielzoekers;
  • De regering voornemens is verder te bezuinigen op rechtsbijstand voor asielzoekers;
  • Door deze bezuinigingen het verlenen van rechtsbijstand in asielprocedures voor advocaten nauwelijks meer kostendekkend is;
  • Hierdoor de kwaliteit van de rechtsbijstand aan asielzoekers ernstig onder druk komt te staan;

Overwegende dat:

  • Asielzoekers zich in een kwetsbare positie bevinden, met vaak weinig tot geen financiële middelen en hierdoor zijn aangewezen op rechtsbijstand;
  • Hun toekomst in grote mate afhankelijk is van degelijke juridische hulp;
  • Het beperken van kwetsbare in hun toegang tot het recht niet strookt met de Nederlandse rechtstaat;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat de bezuinigingen op rechtsbijstand voor asielzoekers terug dient te worden gedraaid en er af moet worden gezien van bezuinigingen in de toekomst.

Gerelateerde pagina's