Afvalwater zuiveren

Afvalwater zuiveren

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

Constaterende dat:

 • De prijs van drinkwater blijft stijgen;
 • De kwaliteit van de huidige drinkwaterbronnen, zoals grondwater, achteruit gaat;
 • Er een tekort aan drinkwater dreigt te komen in regio’s van Nederland door de enorme stijging van;
 • De vraag naar drinkwater en door het verdwijnen/verslechteren van waterbronnen door;
 • Klimaatverandering en verzilting;
 • Bij het reinigen van afvalwater, er nog maar een stap in het reinigingsproces nodig is om het tot drinkwater te reinigen;

Overwegende dat:

 • Het nodig is om te kijken naar nieuwe drinkwaterbronnen;
 • Het wenselijk is om daarbij te kijken naar goedkope drinkwaterbronnen;
 • Een extra stap in het reinigingsproces van afvalwater een goedkopere optie kan zijn dan het opzetten van een nieuwe waterbron;
 • Het duurzaam produceren van drinkwater een streven moet zijn;
 • De reiniging van afvalwater tot drinkwater duurzaam is en zorgt voor een circulaire economie;

Spreekt uit dat:

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van het reinigen van afvalwater tot drinkwater.

 

Gerelateerde pagina's