wachttijden transgenderzorg

wachttijden transgenderzorg

De ALV van de JD, bijeen online op 5-6 februari 2022

constaterende dat;

  • de wachttijden in de transgenderzorg momenteel langer zijn dan volgens de norm is toegestaan, en alleen maar blijven toenemen;
  • Zorgaanbieders en zorgverleners niet meer in staat zijn om de wachttijden effectief in te perken;
  • De overheid op dit moment te weinig actie onderneemt om inzicht te verkrijgen in de wijzen waarop de transgenderzorg efficiënter kan worden ingericht en de daardoor ontstane
    wachttijden kunnen worden ingeperkt;
  • Transgenderoperaties in Nederland momenteel slechts op enkele locaties worden aangeboden;

overwegende dat;

  • De lange wachttijden in de transgenderzorg grote psychische gevolgen kunnen veroorzaken voor mensen die transgenderzorg behoeven;
  • Deze psychische gevolgen vaak worden onderschat en grote risico’s met zich kunnen brengen;

spreekt uit dat;

  • De overheid onderzoek moet doen naar de wijzen waarop de transgenderzorg effectiever en efficiënter kan worden ingericht en beter kan worden verdeeld over de verschillende regio’s in Nederland;
  • Uiterlijk in 2025 de resultaten van dit onderzoek moeten zijn geïmplementeerd en daarmee ook de wachttijden in de transgenderzorg zijn ingeperkt.

en gaat over tot de orde van de dag.