Mijnbouw in de EU

Mijnbouw in de EU

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Strategische grondstoffen een essentieel onderdeel zijn in alle elektronische apparaten aanwezig;
  • Afhankelijkheid van import voor deze materialen een groot risico kan vormen voor de Europese economie en de energietransitie;
  • Grondstofwinning en -raffinage binnen de EU niet economisch competitief is met import;

Overwegende dat:

  • Het in het huidige systeem bijna onmogelijk is voor mijnbouwbedrijven om nieuwe projecten te beginnen binnen de EU;
  • De EU niet afhankelijk moet zijn van klein aantal landen buiten de EU (vaak ook totalitaire regimes) voor deze strategische grondstoffen. Er bestaat hierbij een grote kans op eventuele chantage in de toekomst;
  • De Europese commissie het verkrijgen van vergunningen voor mijnbouw op enkele vlakken al wil verlagen;

Spreekt uit dat:

  • Het winnen en raffineren van grondstoffen binnen de EU aangemoedigd moet worden, en barrières voor nieuwe operaties verlaagd moeten worden op een manier dat de schade aan omgeving en milieu beperkt blijft.

Gerelateerde pagina's