STAP-budget

STAP-budget

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Er een tekort is aan praktisch geschoolde mensen;
  • De opzet van het stap-budget geen succes was;
  • De veranderingen op de arbeidsmarkt door de invloed van AI gevolgen gaan hebben voor de beschikbare banen.

Overwegende dat:

  • Er veel banen gaan verdwijnen en bij zullen komen door de verandering van op de arbeidsmarkt door o.a. AI en de vergijzing;
  • Een gratis opleiding in een sector met tekorten de overstap van banen makkelijker maakt;
  • Deze mensen na omscholing meer kunnen bijdragen aan de economie;
  • Omscholing goedkoper is dan jarenlange uitkeringen;
  • Het STAP-budget een oplossing had kunnen zijn voor deze mensen om deel te blijven nemen aan de arbeidsmarkt;
  • Een alternatief voor het STAP-budget een oplossing kan zijn voor zowel arbeidskrapte als werkloosheid.

Spreekt uit dat:

  • Een (over)STAP-budget voor een sector met tekorten wenselijk zou zijn.