Rjkscollecties

Rjkscollecties

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018

Constaterende dat:

  • Er verschillende musea zijn wiens collectie door het Rijk wordt bestempeld tot rijkscollectie; Deze musea hiermee worden opgezadeld met extra onderhouds- en beheerstaken ten behoeve van deze rijkscollecties;
  • Zij hier geen structurele kostendekkende vergoeding voor krijgen vanuit de overheid;

Overwegende dat:

  • Rijkscollecties een belangrijk onderdeel van onze cultureel erfgoed zijn;
  • Rijkscollecties met zorg zijn uitgekozen en derhalve in stand gehouden moeten worden;
  • Het toewijzen van de status ‘rijkscollectie’ een politiek besluit is;

Spreekt uit dat:

  • De overheid structureel zorg moet dragen voor de instandhouding van rijkscollecties.

Gerelateerde pagina's