Rjkscollecties

Rjkscollecties

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Er verschillende musea zijn wiens collectie door het Rijk wordt bestempeld tot rijkscollectie; Deze musea hiermee worden opgezadeld met extra onderhouds- en beheerstaken ten behoeve van deze rijkscollecties;
  • Zij hier geen structurele kostendekkende vergoeding voor krijgen vanuit de overheid.

overwegende dat

  • Rijkscollecties een belangrijk onderdeel van onze cultureel erfgoed zijn;
  • Rijkscollecties met zorg zijn uitgekozen en derhalve in stand gehouden moeten worden;
  • Het toewijzen van de status ‘rijkscollectie’ een politiek besluit is.

spreekt uit dat

  • De overheid structureel zorg moet dragen voor de instandhouding van rijkscollecties.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde pagina's