B1-niveau communicatie coronacrisis

B1-niveau communicatie coronacrisis

De ALV van de JD, bijeen online op 13-14 juni 2020

Constaterende dat:

  • De rijksoverheid als doel heeft om op B1 niveau te schrijven en spreken;
  • De rijksoverheid er niet in slaagt om standaard op B1 te schrijven en spreken over het Corona-virus;
  • 1 op de 6 Nederlanders ouder dan 16 jaar laaggeletterd is;

Overwegende dat:

  • In crisistijd duidelijke voorlichting van extra groot belang is voor alle Nederlanders;
  • Laaggeletterden regelmatig moeite hebben met het begrijpen van gezondheidsadviezen;

Spreekt uit dat:

  • De rijksoverheid per direct het standaard B1 niveau moet gebruiken voor alle voorlichtingsteksten en toespraken over het Corona-virus.