Nareisbeperking families statushouders

Nareisbeperking families statushouders

De ALV van de JD, bijeen in Eindhoven op 4-5 februari 2023

Constaterende dat:

  • Het kabinet in augustus 2022 een ‘asieldeal’ heeft gesloten in een poging de knooppunten in de Nederlandse asielopvang op te lossen;
  • Als onderdeel van deze asieldeal het nareizen van familie van statushouders wordt uitgesteld totdat de statushouder een woning heeft gevonden of na maximaal 15 maanden;
  • Twee verschillende rechters al hebben bepaald dat deze regeling onwettig is;
  • De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de maatregel tijdelijk op te schorten, maar wel tegen deze uitspraken in beroep te gaan;

Overwegende dat:

  • De Jonge Democraten geloven dat alle statushouders in Nederland recht hebben op een menswaardig verblijf en voldoende kansen om in de samenleving mee te doen;
  • Het samenzijn met de directe familie een essentieel onderdeel is van dit recht;
  • De nareisbeperking de stroom migranten naar Nederland niet per se vermindert, maar slechts verplaatst;
  • Door deze nareisbeperking gezinnen van vluchtelingen langer in levensgevaarlijke situaties blijven leven, bijvoorbeeld in Iran;
  • De huidige onderliggende problemen in het Nederlandse asielbeleid, zoals een tekort aan personeel en opvangplekken, daarmee niet worden aangepakt;

Spreekt uit dat:

  • De nareisbeperking voor de families van statushouders definitief moet worden opgeheven.