Revolverend fonds woningbouw

Revolverend fonds woningbouw

De ALV van de JD, bijeen in Rotterdam op 11-12 juni 2022

Constaterende dat:

 • Een wooncoöperatie een vorm is van collectief wonen,waarbij de bewoners gezamenlijk eigenaar en verhuurder van een gebouw zijn;
 • Coöperatief bouwen een nieuwe manier van ontwikkeling is die nauwelijks wordt toegepast;
 • Bij instituties zoals de overheid en banken nog geen duidelijke definitie is wat een wooncoöperatie inhoudt;
 • Veel kosten gemaakt moeten worden voordat de coöperatie de grond kan aanschaffen;

Overwegende dat:

 • Een woningcoöperatie reële vooruitzichten biedt voor starters op de woningmarkt;
 • Een woningcoöperatie hogere kwaliteitseisen zal stellen aan een woning dan een professionele ontwikkelaar wie kiest voor de laagste initiële investeringskosten;
 • Wanneer mensen een gezamenlijk eigenaarschap ervaren van hun
  leefomgeving zij de omgeving schoner en prettig zullen achterlaten;
 • Een woningcoöperatie innovatie bevordert doordat mensen zelf meer zullen investeren in hun omgeving dan een ontwikkelaar;
 • De sociale cohesie voortkomend uit de wooncoöperatie de omliggende omgeving bevorderd;
 • Een landelijk revolverend fonds voor woningcoörperaties een versnelling kan geven aan de realisatie van woningen die nu niet door woningcorporaties worden gerealiseerd;

Spreekt uit dat:

 • De overheid een landelijk revolverend fonds moet opstellen voor Wooncoöperaties.