Conciërges

Conciërges

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Enschede op 3-4 februari 2018,

constaterende dat

  • Niet elke school een conciërge heeft.

overwegende dat

  • Conciërges wel op scholen thuis horen;
  • Conciërges docenten ontlasten;
  • Conciërges een positieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid op scholen;
  • Conciërges zaken die op scholen spelen vroeg kunnen signaleren.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een conciërge op elke school.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een goede conciërge op een school brengt rust. Daarnaast kan een conciërge onderhoud plegen en het sociale gezicht van de school naar leerlingen zijn, vroeg ingrijpen bij incidenten in bijvoorbeeld de pauzes en signaleren indien nodig. Ook ontlasten conciërges docenten, wat met de huidige werkdruk broodnodig is.

Gerelateerde pagina's