Internetbellen overheid

Internetbellen overheid

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019

Constaterende dat:

  • Nederlandse overheidsinstanties niet door middel van internetbellen bereikbaar zijn;
  • Meer dan één miljoen Nederlanders langdurig in het buitenland wonen;
  • Nederlanders jaarlijks meer dan 19 miljoen buitenlandse reizen maken;
  • Deze Nederlanders nog altijd de hogere tarieven voor bellen vanuit landen buiten de EU in rekening gebracht krijgen wanneer zij naar Nederlandse overheidsinstanties bellen;

Overwegende dat:

  • Schriftelijke correspondentie de communicatie ernstig bemoeilijkt in verband met de vaak complexe aard van de vraagstukken, het tijdsverschil en de lange reactietijd van de overheidsinstanties;
  • Nederlanders over de hele wereld het recht hebben op adequate bereikbaarheid van de Nederlandse overheid;

Spreekt uit dat:

  • Nederlandse overheidsinstanties voortaan ook door middel van internetbellen bereikbaar moeten zijn voor Nederlanders in het buitenland.