Internetbellen overheid

Internetbellen overheid

De ALV van de JD, bijeen te Amsterdam op 15-16 juni 2019,

constaterende dat

  • Nederlandse overheidsinstanties niet door middel van internetbellen bereikbaar zijn;
  • Meer dan één miljoen Nederlanders langdurig in het buitenland wonen;
  • Nederlanders jaarlijks meer dan 19 miljoen buitenlandse reizen maken;
  • Deze Nederlanders nog altijd de hogere tarieven voor bellen vanuit landen buiten de EU in rekening gebracht krijgen wanneer zij naar Nederlandse overheidsinstanties bellen

overwegende dat

  • Schriftelijke correspondentie de communicatie ernstig bemoeilijkt in verband met de vaak complexe aard van de vraagstukken, het tijdsverschil en de lange reactietijd van de overheidsinstanties;
  • Nederlanders over de hele wereld het recht hebben op adequate bereikbaarheid van de Nederlandse overheid.

spreekt uit dat

  • Nederlandse overheidsinstanties voortaan ook door middel van internetbellen bereikbaar moeten zijn voor Nederlanders in het buitenland.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Nederlandse overheidsinstanties zijn telefonisch bereikbaar en hanteren daarbij de standaard beltarieven, die voor bellen vanuit landen buiten de EU normaliter aanzienlijk hoger zijn. De Nederlandse overheid is verder enkel schriftelijk bereikbaar via e-mail, Twitter en WhatsApp; er kan dus niet gebeld worden naar het WhatsApp-nummer. Dit betekent overigens ook dat de overheid momenteel al werknemers in dienst heeft die zich richten op (schriftelijke) bereikbaarheid via WhatsApp.