Genderneutraliteit

Genderneutraliteit

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Bij de geboorteaangifte alleen de mogelijkheid bestaat om als sekse ‘man’ of ‘vrouw’ in te vullen;
  • Bij de geboorte niet altijd duidelijk is welke sekse de baby heeft, de zogenaamde interseks-conditie;
  • Ouders en artsen gedwongen worden een keuze te maken bij geboorteaangifte;

overwegende dat

  • Een gedwongen keuze vaak geen goede keuze is;
  • Niet alle mensen blij zijn met hun toegekende sekse;
  • Ouders van kinderen met een interseks-conditie aan die kinderen de mogelijkheid moeten kunnen geven op latere leeftijd zelf een keuze te maken;

spreekt uit dat

  • Bij de geboorteaangifte de mogelijkheid moet bestaan geen geslacht op te geven, als derde optie naast de opties ‘man’ of ‘vrouw’;
  • Personen bij wie bij de geboorte geen geslacht is opgegeven, op latere leeftijd, als ze dat willen, alsnog de keuze kunnen maken voor ‘man’ of ‘vrouw’.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Jaarlijks worden meerdere kinderen geboren in Nederland bij wie niet met 100% zekerheid is te zeggen of het geslacht ‘man’ of ‘vrouw’ is. Op dit moment moet door de arts een keuze worden gemaakt. In het verleden betekende dat soms zelfs dat deze kinderen operatief werden gecorrigeerd om wel volledig jongentje of meisje te zijn. Dit kan op latere leeftijd voor grote psychische problemen zorgen. Om dit te voorkomen moeten deze kinderen zelf de mogelijkheid hebben een keuze te maken en moet deze niet worden opgedrongen.

Gerelateerde pagina's