Genderneutraliteit

Genderneutraliteit

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017

Constaterende dat:

  • Bij de geboorteaangifte alleen de mogelijkheid bestaat om als sekse ‘man’ of ‘vrouw’ in te vullen;
  • Bij de geboorte niet altijd duidelijk is welke sekse de baby heeft, de zogenaamde interseks-conditie;
  • Ouders en artsen gedwongen worden een keuze te maken bij geboorteaangifte;

Overwegende dat:

  • Een gedwongen keuze vaak geen goede keuze is;
  • Niet alle mensen blij zijn met hun toegekende sekse;
  • Ouders van kinderen met een interseks-conditie aan die kinderen de mogelijkheid moeten kunnen geven op latere leeftijd zelf een keuze te maken;

Spreekt uit dat:

  • Bij de geboorteaangifte de mogelijkheid moet bestaan geen geslacht op te geven, als derde optie naast de opties ‘man’ of ‘vrouw’;
  • Personen bij wie bij de geboorte geen geslacht is opgegeven, op latere leeftijd, als ze dat willen, alsnog de keuze kunnen maken voor ‘man’ of ‘vrouw’.

Gerelateerde pagina's