Internationaal OV

Internationaal OV

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 17 en 18 juni 2017,

constaterende dat

  • Internationale bus- en treinverbindingen vaak afwezig of ondermaats zijn.

overwegende dat

  • De Jonge Democraten streven naar Europese integratie.
    In grensoverschrijdende regio’s de economische afhankelijkheid niet stopt bij de grens.

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten zich actief inzetten voor het tot stand komen, versterken en/of revitaliseren van internationale bus- en treinverbindingen, deze beschouwend en behandelend als ware het nationale bus- en treinverbindingen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wil Nederland maximaal profiteren van grensoverschrijdende economie, dan dient hier ook de infrastructuur en organisatie voor te zijn. Binnen Nederland accepteren we het niet als we niet fatsoenlijk naar een naastgelegen dorp of stad kunnen reizen, waarom internationaal dan wél? Staan voor optimale internationale bus- en treinverbindingen ligt volledig in lijn met de waarden, principes en ambities van de JD op Europees vlak.