Materialenpaspoort

Materialenpaspoort

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

Constaterende dat:

  • De Jonge Democraten het ‘vervuiler betaalt’-principe aanhangen en streven naar een circulaire economie;
  • Er bij het bouwen van een kantoorgebouw vele grondstoffen worden gebruikt;
  • De meest gebruikte methodes van de sloop van een gebouw deze grondstoffen en materialen niet optimaal laten behouden;

Overwegende dat:

  • Er bij het bouwen van een gebouw rekening zou moeten worden gehouden met de onvermijdelijke sloop;
  • Een materialenpaspoort, waar alle materialen die voor de bouw worden gebruikt, tezamen met hoe ze zouden worden kunnen hergebruikt, duurzaam bouwen zal stimuleren;
  • Wanneer de plicht bestaat om vanaf het bouwen van een gebouw te documenteren hoe deze grondstoffen kunnen worden hergebruikt, hier tijdens de bouw en sloop rekening mee zal worden gehouden;
  • Het ‘vervuiler betaalt’-principe een positieve stimulans biedt om te bouwen met materialen die remontabel en recyclebaar zijn;

Spreekt uit dat:

  • De overheid een materialenpaspoort voor alle gebouwen verplicht moet stellen.