Chronisch zieke jongeren hebben ook recht op WaJong

Chronisch zieke jongeren hebben ook recht op WaJong

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

  • Bij het aanvragen van een Wajong uitkering er in de huidige beoordeling van het arbeidsvermogen geen rekening wordt gehouden met onzichtbare ziekteverschijnselen (zoals chronische moeheid of beperkt concentratievermogen);
  • Chronisch zieke jongeren sinds hun jeugd ziek zijn en daardoor altijd een beperkt arbeidsvermogen zullen hebben;
  • Deze jongeren, alleen omdat ze werken, niet in aanmerking komen voor een WaJong uitkering. In de huidige WaJong alleen jongeren met nul arbeidsvermogen een uitkering krijgen;
  • De huidige regeling zo streng is dat veel chronisch zieke jongeren alleen nog in de bijstand een uitkering kunnen krijgen en in de participatiewet terecht komen.

Overwegende dat:

  • De participatiewet niet werkt voor chronisch zieken;
  • Werken met een chronische ziekte juist moet worden beloond in plaats van afgestraft;
  • Door het strenge beleid veel chronische zieke jongvolwassenen gedwongen worden bij hun ouders te blijven wonen, omdat op zichzelf gaan niet te betalen is.

Spreekt uit dat:

  • Chronisch zieke jongeren die ondanks hun beperkte arbeidsvermogen willen én kunnen werken, in aanmerking moeten kunnen komen voor een Wajong uitkering.