Drugsafval

Drugsafval

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Er regelmatig nieuws is over illegaal dumpen van chemisch drugsafval welke voor ernstige verontreiniging zorgt;
  • Het dumpen van drugsafval tot gevaarlijke situaties voor mensen en dieren leidt die hier niet bij betrokken zijn;
  • Er op de stort geen mogelijkheid is drugsafval weg te brengen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten vinden dat er mogelijkheden moeten komen om drugsafval anoniem in te leveren.

Gerelateerde pagina's