Drugsafval

Drugsafval

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

  • Er regelmatig nieuws is over illegaal dumpen van chemisch drugsafval welke voor ernstige verontreiniging zorgt;
    Het dumpen van drugsafval tot gevaarlijke situaties voor mensen en dieren leidt die hier niet bij betrokken zijn;
    Er op de stort geen mogelijkheid is drugsafval weg te brengen

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat er mogelijkheden moeten komen om drugsafval anoniem in te leveren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dit beleid past bij bestaand beleid zoals het inleveren van wapens of naalden, vondelingen en het gedoogbeleid. Daarnaast is voorkomen van het dumpen beter dan genezen.