ChatControl & Privacy

ChatControl & Privacy

De ALV van de JD, bijeen in Leeuwarden op 17-18 juni 2023

Constaterende dat:

 • De verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, hierna ChatControl, het screenen van online verstuurde berichten, foto’s, video’s, audio en videogesprekken en zelfs cloud storage verplicht
  maakt;
 • ChatControl het effectief gezien onmogelijk maakt om open source operating systems uit te geven
 • ChatControl online anonimiteit effectief onmogelijk maakt;
 • Criminelen al gebruik maken van communicatieapplicaties die buiten het bereik van de EU en haar lidstaten vallen.

Overwegende dat:

 • Privacy een groot goed is;
 • Open Source software een essentieel deel vormt van het software landschap;
 • Online annonimiteit belangrijk is voor bijvoorbeeld politiek dissidenten en klokkenluiders;
 • Een maatregel die vooral gewone burgers raakt in hun privacy en door criminelen omzeild zal worden bijzonder onverstandig is.

Spreekt uit dat:

 • De ChatControl verordening moet worden weggestemd en dat D66, Renew Europe en de Nederlandse regering zich daarvoor moeten inzetten.

Gerelateerde pagina's