Lijkbezorging

Lijkbezorging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017

Constaterende dat:

  • Volgens de wet bepaald is dat er een beperkt aantal toegestane wijzen van lijkbezorging is (te weten: cremeren, begraven, zeemansgraf, ter beschikking stellen aan de wetenschap);

Overwegende dat:

  • De wet op lijkbezorging de keuzevrijheid inperkt en de lichamelijke zelfbeschikking van de mens fundamenteel beperkt;
  • Volgens onderzoek keuzevrijheid rondom lijkbezorging nabestaanden helpt met rouwverwerking;
  • De vraag naar alternatieve wijzen van lijkbezorging groeit;
  • Begraven en cremeren niet de meest duurzame vormen van lijkbezorging zijn;
  • Er alternatieve wijzen van lijkbezorging (in ontwikkeling) zijn;
  • Deze alternatieve wijzen van lijkbezorging duurzamer zijn dan de bestaande vormen;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van een aangepaste wet op lijkbezorging waarin niet beschreven staat wat wél toegestaan is, maar beschreven staat wat de randvoorwaarden zijn, zodat wanneer nieuwe wijzen van lijkbezorging hun intreden doen, niet elke keer de wet aangepast hoeft te worden;
  • De Jonge Democraten zien een vorm waarbij nieuw te ontwikkelen wijzen van lijkbezorging door een semioverheidsorgaan beoordeeld zullen worden. Hierbij zullen ethici, (medische) professionals en wetenschappers aangesteld worden om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de mate waarin deze nieuwe wijzen acceptabel zijn.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina heeft geen gerelateerde pagina's