Lijkbezorging

Lijkbezorging

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Venlo op 4 en 5 februari 2017,

constaterende dat

 • Volgens de wet bepaald is dat er een beperkt aantal toegestane wijzen van lijkbezorging is (te weten: cremeren, begraven,zeemansgraf, ter beschikking stellen aan de wetenschap);

overwegende dat

 • De wet op lijkbezorging de keuzevrijheid inperkt en de lichamelijke zelfbeschikking van de mens fundamenteel beperkt;
  Volgens onderzoek keuzevrijheid rondom lijkbezorging nabestaanden helpt met rouwverwerking;
  De vraag naar alternatieve wijzen van lijkbezorging groeit;
  Begraven en cremeren niet de meest duurzame vormen van lijkbezorging zijn;
  Er alternatieve wijzen van lijkbezorging (in ontwikkeling) zijn;
  Deze alternatieve wijzen van lijkbezorging duurzamer zijn dan de bestaande vormen;

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten voorstander zijn van een aangepaste wet op lijkbezorging waarin niet beschreven staat wat wél toegestaan is, maar beschreven staat wat de randvoorwaarden zijn (cq. Wat absoluut niet toegestaan is), zodat wanneer nieuwe wijzen van lijkbezorging hun intreden doen, niet elke keer de wet aangepast hoeft te worden.
  De Jonge Democraten zien een vorm waarbij nieuw te ontwikkelen wijzen van lijkbezorging door een semioverheidsorgaan beoordeeld zullen worden. Hierbij zullen ethici, (medische) professionals en wetenschappers aangesteld worden om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de mate waarin deze nieuwe wijzen acceptabel zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Een wet op lijkbezorging beperkt mensen in hun keuze. Het is moeilijk om over dit onderwerp te praten en te beslissen als de wet op lijkbezorging jou geen mogelijkheden biedt die jou aanspreken. Met meer vrijheid in de wet op lijkbezorging, natuurlijk onder strenge controle, worden mensen gedwongen eerder na te denken over wat zij willen na de dood.Als jij iets anders wil dan reeds mogelijk, zal je dus ook tijdig actie moeten ondernemen. Door middel van meer keuzevrijheid in de wet op lijkbezorging hopen wij dan ook dat er meer bewustzijn onder de bevolking komt wat betreft uitvaartmogelijkheden.

Gerelateerde pagina's