Groen in de stad

Groen in de stad

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014

Constaterende dat:

  • Steden in toenemende mate dichtbevolkt raken en er minder ruimte is voor groen;
  • De straten met de hoogste luchtvervuiling midden in steden liggen;
  • Hoge niveaus van fijn stof een schadelijk effect kunnen hebben op de gezondheid;

Overwegende dat:

  • Stadsbos op innovatieve wijze groen realiseert op platte daken in de stad;
  • De fijnstoffilterende werking wetenschappelijk is bewezen;
  • Biodiversiteit meer ruimte krijgt in de stedelijke omgeving;
  • Stadsbos zo invulling geeft aan de multifunctionele gelaagde stad;

Spreekt uit dat:

  • De Jonge Democraten voor het realiseren van stadsbos op daken in de steden zijn;
  • Bedrijven en (lokale) overheden zich meer bewust moeten worden van deze mogelijkheid om luchtvervuiling tegen te gaan en biodiversiteit de ruimte te geven.